Το Moodle για άτομα με Ειδικές Ανάγκες και ΔεξιότητεςΑσχολείστε με το moodle και άτομα με Ειδικές Ανάγκες και
Δεξιότητες; Εδώ μπορείτε να συζητήσετε θέματα που αφορούν τέτοιες ομάδες
πληθυσμού και την χρήση τoυ
moodle με αυτά.


List of discussions. Showing 1 of 1 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Veronica McLaren
Veronica McLaren
Picture of Anna Krassa
Anna Krassa
1