Πλατφόρμες Εκπαίδευσης: Σύγκριση και Υπεράσπιση

Σε αυτό το σημείο υπάρχουν συζητήσεις για το πώς το Moodle σχετίζεται με άλλα συστήματα βασισμένα στο internet learning. Ένας χώρος για συγκρίσεις , υπερασπίσεις , σκέψεις , εμπειρίες , και άλλες συζητήσεις σχετικά με το πεδίο με το οποίο ασχολείτε και το Moodle.
List of discussions. Showing 2 of 2 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Ioannis Misetzis
Ioannis Misetzis
Picture of Christos Karakirios
Christos Karakirios
9
Picture of aggelos panagiotakis
aggelos panagiotakis
Picture of annita kappa
annita kappa
1