SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC


Tại đây, các bạn đặt các câu hỏi về SCORM và các chuẩn khác như IMS Learning Design, IMS Common Cartridge. Muốn tìm hiểu SCORM hãy đọc thêm thông tin tại http://www.adlnet.org.

Showing 22 of 122 discussions
  Diễn đàn Người khởi tạo Phúc đáp Bài viết gần đây nhất Created  
Công ty tư vấn về SCORM
Hình của Vu Hung Vu Hung
1 T7, 28 Th01 2006, 6:46 PM
Lộ trình của module SCORM
Hình của Vu Hung Vu Hung
5 T3, 17 Th01 2006, 5:30 PM
tìm bài giảng theo chẩn Scorm
Hình của Cao Van Khanh Cao Van Khanh
2 T4, 11 Th01 2006, 3:21 PM
DotNet
Hình của Hoang Hau Hoang Hau
2 T6, 6 Th01 2006, 11:17 AM
DotNetNuke
Hình của Hoang Hau Hoang Hau
6 T4, 4 Th01 2006, 6:55 PM
Vẫn có thể hiển thị tiếng Việt (font Trebuchet) trong IE
Hình của Thuy Tran Thuy Tran
2 T5, 24 Th03 2005, 4:18 PM
Tình hình áp dụng SCORM ở VN
Hình của capi himawari capi himawari
2 T5, 10 Th11 2005, 4:41 PM
SCORM1.2 có được hỗ trợ đầy đủ trong Moodle1.4.3 không?
Hình của giang pham phi giang pham phi
6 T4, 16 Th11 2005, 3:08 PM
Bắt đầu với SCORM
Hình của Nang Vang Nang Vang
3 T4, 23 Th11 2005, 2:44 PM
Các bác làm ơn cho em hỏi? về việc Upload gói Scorm!
Hình của Duy Hai Nguyen Duy Hai Nguyen
10 T5, 3 Th11 2005, 10:06 AM
LCMS Trong Moodle
Hình của VoTan Dung VoTan Dung
5 T6, 30 Th09 2005, 4:30 PM
Hỏi về chuẩn Scorm
Hình của VoTan Dung VoTan Dung
6 T6, 30 Th09 2005, 4:20 PM
Moodle 1.5.2 hỗ trợ SCORM 1.2 đầy đủ
Hình của Vu Hung Vu Hung
0 T3, 2 Th08 2005, 9:26 AM
Cộng đồng Moodle công bố bài nghiên cứu về Learning Design
Hình của Vu Hung Vu Hung
1 T2, 27 Th06 2005, 12:05 PM
Hội nghị "mang Learning Design đến với giáo viên" tại Bồ Đồng Nha
Hình của Vu Hung Vu Hung
0 T2, 16 Th05 2005, 3:20 PM
SCORM module
Hình của Nguyen Tuyen Nguyen Tuyen
2 T6, 22 Th04 2005, 2:40 PM
Chạy bài giảng điện tử tuân theo SCORM trên đĩa CDROM, không cần web server, LMS
Hình của Nam Nguyen Tri Nam Nguyen Tri
10 T4, 13 Th04 2005, 4:58 AM
SCORM 2004
Hình của Nguyen Tuyen Nguyen Tuyen
11 T4, 9 Th03 2005, 3:18 PM
Đã ai cài RTE sample 1.3.2 chưa?
Hình của Nam Nguyen Tri Nam Nguyen Tri
17 T2, 21 Th03 2005, 10:23 PM
Về công cụ tạo bài giảng?
Hình của Nam Nguyen Tri Nam Nguyen Tri
3 CN, 10 Th04 2005, 1:36 AM
Việt hoá 1 số thuật ngữ về SCORM
Hình của Nam Nguyen Tri Nam Nguyen Tri
1 CN, 10 Th04 2005, 2:11 AM
Vấn đề chấm điểm trong Moodle
Hình của Nam Nguyen Tri Nam Nguyen Tri
1 T7, 9 Th04 2005, 2:05 AM