NÂNG CẤP MOODLE

Thảo luận về việc nâng cấp và chỉnh sửa Moodle.

Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 21 của 321 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
Hình của Khanh Tran
Khanh Tran
Hình của Eevee Eon
Eevee Eon
1
Hình của Phuong Pham
Phuong Pham
Hình của Đỗ Xuân Tiến
Đỗ Xuân Tiến
8
Hình của Tho Vo Ngoc
Tho Vo Ngoc
2
Hình của Khanh Tran
Khanh Tran
Hình của Khanh Tran
Khanh Tran
3
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
Hình của Truong Trung Trang
Truong Trung Trang
1
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
0
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
0
Hình của Vu Tuan Anh
Vu Tuan Anh
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
5
Hình của Tuan Anh
Tuan Anh
0
Hình của Duc Thuan Pham
Duc Thuan Pham
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
12
Hình của thao thanh
thao thanh
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
1
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
2
Hình của JackSon Pham
JackSon Pham
Hình của Nguyen Anh Tuan
Nguyen Anh Tuan
1
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
4
Hình của minh vu tran
minh vu tran
4
Hình của Khong Thuy
Khong Thuy
Hình của Khong Thuy
Khong Thuy
0
Hình của Nguyen Hung Dung
Nguyen Hung Dung
3
Hình của Nguyen Hung Dung
Nguyen Hung Dung
7
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
4
Hình của Loc Nguyen The
Loc Nguyen The
6
Moodle & SORM
Hình của Dien tranquang
Dien tranquang
1