NÂNG CẤP MOODLE

Thảo luận về việc nâng cấp và chỉnh sửa Moodle.

Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 100 của 321 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
Hình của ssss sss
ssss sss
0
Module Thi!
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của Tran Duy Loc
Tran Duy Loc
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
0
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
0
Hình của quang tran
quang tran
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
15
Hình của hang nguyen
hang nguyen
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
3
Hình của Lich Nguyen
Lich Nguyen
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
3
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
6
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
1
Hình của Vinh Quang Nguyen
Vinh Quang Nguyen
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
12
Hình của Quy Tuan Nguyen
Quy Tuan Nguyen
Hình của Quy Tuan Nguyen
Quy Tuan Nguyen
0
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Hoàng Văn Đạt
Hoàng Văn Đạt
3
Hình của quang tuan Dang
quang tuan Dang
Hình của quang tuan Dang
quang tuan Dang
0
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
1
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
2
Hình của lam dang
lam dang
0
Hình của Quang Huy Thai
Quang Huy Thai
Hình của Quang Huy Thai
Quang Huy Thai
0
tắt https
Hình của bao quoc nguyen
bao quoc nguyen
Hình của bao quoc nguyen
bao quoc nguyen
0
Hình của nguyen dv
nguyen dv
Hình của nguyen dv
nguyen dv
0
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
5
Hình của Phuong Nhat Huynh
Phuong Nhat Huynh
5
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của ho ngoc tu
ho ngoc tu
2
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
17
Hình của hang nguyen
hang nguyen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Quach Tuan Ngoc
Quach Tuan Ngoc
7
Hình của Nguyen Trung Kien
Nguyen Trung Kien
Hình của Emmy Andy
Emmy Andy
1
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Hình của Emmy Andy
Emmy Andy
4
Hình của Hoàng Minh Hiền
Hoàng Minh Hiền
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Dare to win
Dare to win
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
3
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
5
Hình của Lucky Little
Lucky Little
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
21
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
9
Hình của Mạnh Hùng Phạm
Mạnh Hùng Phạm
Hình của Mạnh Hùng Phạm
Mạnh Hùng Phạm
0
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Đoàn Hà
Đoàn Hà
1
Hình của hang nguyen
hang nguyen
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của kk ngoc
kk ngoc
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
8
Hình của hang nguyen
hang nguyen
Hình của hang nguyen
hang nguyen
0
Hình của tan van
tan van
0
Hình của hang nguyen
hang nguyen
Hình của hang nguyen
hang nguyen
0
Hình của hang nguyen
hang nguyen
Hình của hang nguyen
hang nguyen
2
Hình của hang nguyen
hang nguyen
Hình của hang nguyen
hang nguyen
0
Hình của hang nguyen
hang nguyen
Hình của hang nguyen
hang nguyen
0
Hình của nguyen long
nguyen long
Hình của Hoang Duy Thien Nguyen
Hoang Duy Thien Nguyen
2
Hình của nghe cong
nghe cong
Hình của nghe cong
nghe cong
12
Hình của nghe cong
nghe cong
Hình của nghe cong
nghe cong
4
Hình của hong quyen
hong quyen
Hình của hong quyen
hong quyen
1
Hình của Minh Ngo Van
Minh Ngo Van
Hình của hang bui thu
hang bui thu
8
Hình của phuong ltt
phuong ltt
Hình của phuong ltt
phuong ltt
0
Hình của hong quyen
hong quyen
Hình của hong quyen
hong quyen
4
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của nguyet luong minh
nguyet luong minh
1
Hình của Phuc Bui
Phuc Bui
1
Hình của chinh tran
chinh tran
Hình của chinh tran
chinh tran
0
Hình của Long Lê
Long Lê
0
Hình của chau minh
chau minh
8
Hình của tran nam phong
tran nam phong
Hình của Vu Thang
Vu Thang
6
Hình của Toan Enda
Toan Enda
Hình của Thiện Hùng Ngô
Thiện Hùng Ngô
4
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
0
Hình của Nguyen Tuan Anh
Nguyen Tuan Anh
Hình của lam nguyen
lam nguyen
2
Hình của chinh tran
chinh tran
Hình của chinh tran
chinh tran
5
Hình của chinh tran
chinh tran
Hình của chinh tran
chinh tran
1
Hình của sun moon
sun moon
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
4
Hình của Ngoc Nguyen Quang
Ngoc Nguyen Quang
Hình của Ngoc Nguyen Quang
Ngoc Nguyen Quang
0
Hình của Ngọc Nguyễn Quang
Ngọc Nguyễn Quang
Hình của Ngọc Nguyễn Quang
Ngọc Nguyễn Quang
0
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
Hình của Tung Nguyen
Tung Nguyen
0
Hình của hanh bui my
hanh bui my
Hình của nguyet luong minh
nguyet luong minh
4
Hình của duy hung nguyen
duy hung nguyen
Hình của Cuong Luu
Cuong Luu
1
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
4
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
2
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
3
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của nguyen nghia
nguyen nghia
2
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của thanh nguyen
thanh nguyen
20
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Huynh Lam
Huynh Lam
Hình của Huynh Lam
Huynh Lam
0
Hình của Cuong Luu
Cuong Luu
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Thanh Hong
Thanh Hong
Hình của Thanh Hong
Thanh Hong
2
Hình của Pham Thanh Nghia
Pham Thanh Nghia
Hình của Pham Thanh Nghia
Pham Thanh Nghia
0
Hình của Trieu Phu Tran
Trieu Phu Tran
Hình của Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng
6
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Trieu Phu Tran
Trieu Phu Tran
1
Hình của Minh Tap
Minh Tap
Hình của Minh Tap
Minh Tap
0
Hình của Minh Tap
Minh Tap
Hình của Minh Tap
Minh Tap
0
Hình của kim pisich
kim pisich
Hình của Hoang Duy Thien Nguyen
Hoang Duy Thien Nguyen
1
Hình của Thanh Binh Hoang
Thanh Binh Hoang
Hình của Thanh Binh Hoang
Thanh Binh Hoang
3
Hình của quocvuong K55C CNTT DHSPHN
quocvuong K55C CNTT DHSPHN
Hình của Trieu Phu Tran
Trieu Phu Tran
2
Hình của Bi Mat
Bi Mat
0
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Dung Thanh
Dung Thanh
2
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
3
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
0
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
Hình của Chính Nguyễn Văn
Chính Nguyễn Văn
2