CÀI ĐẶT MOODLE

Diễn đàn hỗ trợ cài đặt Moodle. Xin vui lòng gõ tiếng Việt và cung cấp đầy đủ thông tin về server, hệ điều hành, hình chụp màn hình nếu lỗi.

Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 100 của 403 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
Hình của nguyen duy
nguyen duy
3
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
5
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
Hình của user100 user100
user100 user100
3
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
0
Hình của Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng
Hình của Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng
0
Hình của nguyen long
nguyen long
Hình của nguyen long
nguyen long
0
Hình của Nguyen dv
Nguyen dv
Hình của Nguyen dv
Nguyen dv
0
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
4
HTML
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
0
Hot audio
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
2
assignment
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
0
database
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
0
Hình của Người Nông Dân
Người Nông Dân
Hình của Sắt Mỹ Thuật Mr. Dương
Sắt Mỹ Thuật Mr. Dương
5
Hình của ngoc thu
ngoc thu
Hình của Trọng Thanh
Trọng Thanh
5
Hình của ngo hoang van
ngo hoang van
Hình của Thanh Trì
Thanh Trì
1
Hình của ngo hoang van
ngo hoang van
Hình của ngo hoang van
ngo hoang van
2
Hình của Ngô Hùng
Ngô Hùng
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
4
Hình của ngô anh ny
ngô anh ny
Hình của ngô anh ny
ngô anh ny
0
cai dat
Hình của nga quach
nga quach
6
Hình của Nga Nguyen
Nga Nguyen
3
Hình của namdinh namdinh
namdinh namdinh
Hình của namdinh namdinh
namdinh namdinh
0
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
1
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
7
Hình của nam dai
nam dai
0
Hình của nam dai
nam dai
0
Hình của N VT
N VT
2
Hình của N VT
N VT
1
Hình của N VT
N VT
3
Hình của N VT
N VT
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của Mr. Shortcut
Mr. Shortcut
Hình của Mr. Shortcut
Mr. Shortcut
6
Hình của Mr. Tran
Mr. Tran
Hình của nguyen lan
nguyen lan
7
Hình của mr caothu
mr caothu
3
Hình của minh dat le
minh dat le
Hình của Pham Thanh Nghia
Pham Thanh Nghia
2
Hình của Minh Do Hong
Minh Do Hong
Hình của thanh van
thanh van
1
Hình của Minh Tran Anh
Minh Tran Anh
Hình của Trung Nguyen
Trung Nguyen
5
Hình của mien do
mien do
Hình của Diệp Lê
Diệp Lê
2
Hình của mi mi
mi mi
2
Hình của Mậu Minh
Mậu Minh
Hình của Mậu Minh
Mậu Minh
3
Hình của Mạnh Luân Nguyễn
Mạnh Luân Nguyễn
Hình của Mạnh Luân Nguyễn
Mạnh Luân Nguyễn
2
Hình của Mạnh Cường Nguyễn
Mạnh Cường Nguyễn
Hình của Mạnh Cường Nguyễn
Mạnh Cường Nguyễn
0
Hình của Mạnh Hồ
Mạnh Hồ
Hình của Mạnh Hồ
Mạnh Hồ
4
Hình của Manh VU
Manh VU
0
Hình của Manh VU
Manh VU
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của ma tade
ma tade
0
Hình của Lý Gia Phú
Lý Gia Phú
Hình của Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng
1
Hình của Lý Gia Phú
Lý Gia Phú
Hình của Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng
2
Hình của Lý Gia Phú
Lý Gia Phú
Hình của Lý Gia Phú
Lý Gia Phú
0
Hình của Lý Gia Phú
Lý Gia Phú
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Lý Gia Phú
Lý Gia Phú
Hình của Lý Gia Phú
Lý Gia Phú
0
Hình của Lý Gia Phú
Lý Gia Phú
1
Hình của ly nguyen
ly nguyen
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Luyen Do Dinh
Luyen Do Dinh
Hình của Luyen Do Dinh
Luyen Do Dinh
0
Hình của Luyen Do Dinh
Luyen Do Dinh
2
Hình của Luu Nguyen
Luu Nguyen
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
11
Hình của Lương Ngọc Anh
Lương Ngọc Anh
4
Hình của Lương Ngọc Anh
Lương Ngọc Anh
Hình của phan huyen
phan huyen
6
Hình của Lucky Little
Lucky Little
Hình của chinh pham
chinh pham
2
Hình của Lucky Little
Lucky Little
Hình của Huy Long Trần
Huy Long Trần
3
Hình của Lucky Little
Lucky Little
Hình của Lucky Little
Lucky Little
0
Hình của Lừ Hậu
Lừ Hậu
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
4
Hình của Louis Le
Louis Le
0
Hình của Long Truong
Long Truong
8
Hình của linh coc
linh coc
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
3
lỗi khi cài
Hình của Lee Huu Tuan
Lee Huu Tuan
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Lê Thanh Tuấn
Lê Thanh Tuấn
Hình của Trung Nguyen
Trung Nguyen
1
Hình của Lê Tấn Kiệt
Lê Tấn Kiệt
Hình của Lê Tấn Kiệt
Lê Tấn Kiệt
7
Hình của Lê Tấn Kiệt
Lê Tấn Kiệt
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của Lê Tấn Kiệt
Lê Tấn Kiệt
Hình của Lê Tấn Kiệt
Lê Tấn Kiệt
0
Hình của Lê Tấn Kiệt
Lê Tấn Kiệt
Hình của Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng
1
Hình của Lê Tấn Kiệt
Lê Tấn Kiệt
Hình của Vo Duc Hoang Vu
Vo Duc Hoang Vu
4
Hình của Lê Tấn Kiệt
Lê Tấn Kiệt
Hình của Lê Tấn Kiệt
Lê Tấn Kiệt
0
Hình của Lê Duy Thanh
Lê Duy Thanh
Hình của Lê Duy Thanh
Lê Duy Thanh
3
Hình của Le Minh Hiep
Le Minh Hiep
Hình của tuan tuan
tuan tuan
7
Hình của Le Minh Hiep
Le Minh Hiep
Hình của Phu Lam Pham
Phu Lam Pham
14
Hình của Le Manh Hung
Le Manh Hung
Hình của Trieu Phu Tran
Trieu Phu Tran
5
Hình của Le Hong Ky
Le Hong Ky
Hình của Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng
1
Hình của last samurai
last samurai
1
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
Hình của Lan Hoang
Lan Hoang
2
Hình của Lam Le Hoang
Lam Le Hoang
Hình của Lam Le Hoang
Lam Le Hoang
0
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
2
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
3
Hình của Kien pham van
Kien pham van
3
Hình của Kien pham van
Kien pham van
8
Hình của Kiên Phan Trung
Kiên Phan Trung
6
Hình của Khắc Hải Vũ
Khắc Hải Vũ
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của KeToan KTQD
KeToan KTQD
Hình của KeToan KTQD
KeToan KTQD
0
Hình của karl terry
karl terry
Hình của karl terry
karl terry
0
Hình của java nga
java nga
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
0
Help me!!!
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
1
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
3
Hình của Huynh Anh Tuan
Huynh Anh Tuan
Hình của Huynh Anh Tuan
Huynh Anh Tuan
2
Hình của Huy Long Trần
Huy Long Trần
Hình của Huy Long Trần
Huy Long Trần
0
Hình của Huy Long Trần
Huy Long Trần
Hình của Huy Long Trần
Huy Long Trần
0
Hình của Huy Nguyen Minh
Huy Nguyen Minh
Hình của Phong Nam
Phong Nam
3
Hình của Huy Nguyen Minh
Huy Nguyen Minh
Hình của Huy Nguyen Minh
Huy Nguyen Minh
0
Hình của Huy Phan
Huy Phan
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
2
Hình của Hữu Định Nguyễn
Hữu Định Nguyễn
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Hung Vo
Hung Vo
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
1
Hình của Hồng Vân Nguyễn
Hồng Vân Nguyễn
7