CÀI ĐẶT MOODLE

Diễn đàn hỗ trợ cài đặt Moodle. Xin vui lòng gõ tiếng Việt và cung cấp đầy đủ thông tin về server, hệ điều hành, hình chụp màn hình nếu lỗi.

Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 100 của 402 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
giúp em với
Hình của An Phuoc
An Phuoc
Hình của An Phuoc
An Phuoc
2
Hình của hoc phuong xuan
hoc phuong xuan
Hình của phuong xuan
phuong xuan
1
Hình của thanh van
thanh van
Hình của thanh van
thanh van
5
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
0
Hình của Nguyen Ngoc Lien
Nguyen Ngoc Lien
Hình của Trọng Thanh
Trọng Thanh
3
Hình của nguyentri thienphong
nguyentri thienphong
Hình của Nguyen Ngoc Lien
Nguyen Ngoc Lien
3
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
1
Hình của NT MT
NT MT
9
Hình của duyhuanh ho
duyhuanh ho
Hình của duyhuanh ho
duyhuanh ho
0
Hình của Le Minh Hiep
Le Minh Hiep
Hình của Phu Lam Pham
Phu Lam Pham
14
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
3
Hình của Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Trung Dũng
1
Hình của Nguyen Trung Kien
Nguyen Trung Kien
Hình của Nguyen Trung Kien
Nguyen Trung Kien
6
Hình của Nguyen Chi Thanh
Nguyen Chi Thanh
1
Hình của Long Truong
Long Truong
8
Hình của Mr. Shortcut
Mr. Shortcut
Hình của Mr. Shortcut
Mr. Shortcut
6
Hình của vu vy giang
vu vy giang
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của Vu Hung
Vu Hung
2
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
0
Hình của Minh Do Hong
Minh Do Hong
Hình của thanh van
thanh van
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của thanh van
thanh van
1
Hình của Tinh Hoa Network
Tinh Hoa Network
Hình của Tinh Hoa Network
Tinh Hoa Network
5
Hình của N VT
N VT
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của Tinh Hoa Network
Tinh Hoa Network
1
Hình của Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Anh
Hình của Huy Thông Đinh
Huy Thông Đinh
2
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
Hình của Nguyen Linh
Nguyen Linh
5
Hình của nguyen duy
nguyen duy
3
Hình của Bich Nhung Vu
Bich Nhung Vu
1
Hình của tuan ung quoc
tuan ung quoc
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
11
Hình của Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
1
Hình của tuan ung quoc
tuan ung quoc
Hình của tuan ung quoc
tuan ung quoc
0
Hình của Pham Quang Vinh
Pham Quang Vinh
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
10
Hình của biet lam gi
biet lam gi
Hình của Huy Thông Đinh
Huy Thông Đinh
2
Hình của Son Tung
Son Tung
1
Hình của thuy minh
thuy minh
3
Hình của N VT
N VT
3
Hình của nguyen thanh tam
nguyen thanh tam
Hình của Khanh Nguyen Việt
Khanh Nguyen Việt
6
Hình của N VT
N VT
1
Hình của java nga
java nga
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Tran Tuan Anh
Tran Tuan Anh
4
Hình của phuong vo
phuong vo
1
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
3
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
34
Hình của Kien pham van
Kien pham van
3
Hình của nguyen quyen
nguyen quyen
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
4
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
3
Hình của Kien pham van
Kien pham van
Hình của Kien pham van
Kien pham van
2
Hình của mi mi
mi mi
2
Hình của Nga Nguyen
Nga Nguyen
3
Hình của vien vien
vien vien
Hình của Anh Phan
Anh Phan
16
Hình của Anh Phan
Anh Phan
3
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
2
Hình của Hai Vuong Thanh
Hai Vuong Thanh
3
Hình của NT MT
NT MT
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của NT MT
NT MT
3
Hình của Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
1
Hình của Doan Ngoc LInh
Doan Ngoc LInh
Hình của Doan Ngoc LInh
Doan Ngoc LInh
6
Hình của N VT
N VT
2
Hình của Oka Chocolate
Oka Chocolate
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của NT MT
NT MT
9
Hình của ngoc thu
ngoc thu
Hình của Trọng Thanh
Trọng Thanh
5
Hình của vien vien
vien vien
Hình của tuan tuan
tuan tuan
1
Hình của Hai Tiet Kim
Hai Tiet Kim
9
Hình của tuan tuan
tuan tuan
Hình của tuan tuan
tuan tuan
3
Hình của Tinh Hoa Network
Tinh Hoa Network
1
help
Hình của Hai Ho
Hai Ho
10
Hình của Le Minh Hiep
Le Minh Hiep
Hình của tuan tuan
tuan tuan
7
Hình của dong thanh
dong thanh
1
Hình của dong thanh
dong thanh
1
Hình của tuan nguyen van
tuan nguyen van
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
4
Anh Hung
Hình của dong thanh
dong thanh
1
Anh hung oi
Hình của dong thanh
dong thanh
1
Hình của dong thanh
dong thanh
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
4
Hình của dong thanh
dong thanh
Hình của dong thanh
dong thanh
0
Hình của dainganxanh Admin
dainganxanh Admin
Hình của Truong Nguyen Quang
Truong Nguyen Quang
2
Hình của Lương Ngọc Anh
Lương Ngọc Anh
4
Hình của tuan nguyen van
tuan nguyen van
Hình của huynh huynhteo
huynh huynhteo
7
cai dat
Hình của nga quach
nga quach
6
Ne` chi. ANH
Hình của tuan vu
tuan vu
7
Hình của tuan vu
tuan vu
Hình của Eevee Eon
Eevee Eon
1
Hình của tuan vu
tuan vu
Hình của Eevee Eon
Eevee Eon
2
Hình của tuan vu
tuan vu
Hình của Eevee Eon
Eevee Eon
1
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
7
Hình của VO TRUONG SINH
VO TRUONG SINH
3
Hình của Kiên Phan Trung
Kiên Phan Trung
6
Hình của bluesky fotech
bluesky fotech
Hình của bluesky fotech
bluesky fotech
5
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
Hình của Trọng Thanh
Trọng Thanh
9
Hình của Bao Nguyen
Bao Nguyen
1
Hình của Trọng Thanh
Trọng Thanh
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
6
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
4
Hình của Tuan Anh
Tuan Anh
Hình của Tuan Anh
Tuan Anh
3
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
6
Hình của VoTan Dung
VoTan Dung
2
XML help me!
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
0
Display images
Hình của nhu Thang pham
nhu Thang pham
Hình của nhu Thang pham
nhu Thang pham
3
Hình của Tien Nguyen Khac
Tien Nguyen Khac
Hình của Tien Nguyen Khac
Tien Nguyen Khac
3
Hình của Nguyen Quang Vinh
Nguyen Quang Vinh
Hình của Nguyen Quang Vinh
Nguyen Quang Vinh
2
cai dat Moodle
Hình của thao thanh
thao thanh
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Duy Hieu
Duy Hieu
Hình của Nguyen Tuyen
Nguyen Tuyen
5