Moodle Modifications

โมดิฟายไฟล์ต่าง ๆ ให้เหมาะกับภาษาไทย


กระทู้ถามกลุ่มตอบตอบครั้งสุดท้าย
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ รูปภาพของวุฒิชัย ภูดีวุฒิชัย ภูดี 0 วุฒิชัย ภูดี
พ., 3พ.ย. 2010, 4:13 PM
การใส่ files เสียงที่เหมาะสมกับบท เรียน รูปภาพของDr.Paitoon SrifaDr.Paitoon Srifa 6 mayoom rak
พฤ., 9ธ.ค. 2004, 6:47 PM
RSS Feed เวอร์ชัน 1.3 มีหรือลงเพิ่มได้ไหมค รับ รูปภาพของ¾Ø·¸ÃÑ¡Éì ÁØÅàÁ×ͧ¾Ø·¸ÃÑ¡Éì ÁØÅàÁ×ͧ 1 Dr. Prin Singhanart
พฤ., 16ก.ย. 2004, 7:22 PM