VIỆT HÓA MOODLE

Diễn đàn trao đổi về việc Việt hóa gói ngôn ngữ của Moodle cũng như thảo luận về các vấn đề thuật ngữ khi dịch.


Trang: () 1 2
Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Assignment 6 Đinh Lư Giang
T4, 15 Th06 2005, 3:48 PM
Về chính tả và viết hoa phục vụ Việt hoá Moodle (phần 1). 4 Đinh Lư Giang
T4, 15 Th06 2005, 9:40 AM
Hoàn thành dịch hai file trong help/quiz 4 Vu Hung
T2, 13 Th06 2005, 5:34 PM
Offline? 4 Đinh Lư Giang
T7, 11 Th06 2005, 10:40 PM
Release? 2 Đinh Lư Giang
T7, 11 Th06 2005, 10:35 PM
Mở diễn đàn thống nhất thuật ngữ 0 Vu Hung
T6, 10 Th06 2005, 3:37 PM
Font mac dinh cua Moodle 1.5 se la Arial 0 Vu Hung
T6, 22 Th04 2005, 2:32 AM
Gui goi Viet hoa co ban cho Moodle.org 0 Vu Hung
T2, 21 Th03 2005, 1:44 AM
xâu thischarset trong moodle.php ? 3 Loc Nguyen The
T7, 19 Th03 2005, 10:33 AM
Trang: () 1 2