กระดานทั่วไป

กระดานเสวนา คำอธิบาย กระทู้ทั้ง
ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

สำหรับโพสต์ข่าว ประกาศ จากองค์กรของท่าน ขอความกรุณาพิจารณาว่าเนื้อหานั้นเป็นข่าวและประกาศจริง ๆ ไม่ได้สอบถามปัญหาเรื่อง Moodle หากต้องการถามปัญหากรุณาโพสต์ถามในกระดานเสวนาที่เกี่ยวข้องค่ะ

88
คุยเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ
กระดานสำหรับคุยเรื่องไม่หนักสมองบ้างค่ะ หากระดานลงไม่ได้เอามาโพสต์กระดานนี้ได้ค่ะ
101
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Moodle
สำหรับท่านที่ต้องการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Moodle ของท่านค่ะ
82
กระดานข่าว
ข่าวและประกาศ
0

กระดานการเรียนการสอน

หัวข้อ กระดานเสวนา คำอธิบาย กระทู้ทั้ง
หัวข้อ 1 กระดานคู่มือการใช้งาน Moodle
สำหรับพูดคุยเรื่องการจัดทำเอกสารคู่มือ
61
หัวข้อ 2 กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle
สำหรับสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง หรือในระหว่างการใช้งาน moodle ภาษาไทย
1082
หัวข้อ 3 กระดานเสนอสร้างอภิธานศัพท์
สำหรับเสนอสร้างอภิธานศัพท์ในหัวข้อ เรื่อง ต่าง ๆ
1
หัวข้อ 4 กระดานภาษาไทยใน moodle

61
หัวข้อ 5 เทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้ Moodle
สำหรับพูดคุยกันเรื่องเทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้ Moodle เป็นสื่อ
73
กระดานการใช้งานเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กระดานการใช้งานเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

3
หัวข้อ 6 รูปแบบเว็บไซต์ Theme & Style
พูดคุย สอบถาม แบ่งปันรูปแบบเว็บไซต์ภาษาไทย
38
หัวข้อ 7 Moodle Modifications

โมดิฟายไฟล์ต่าง ๆ ให้เหมาะกับภาษาไทย

3
หัวข้อ 9 กระดานมาตรฐาน E-Learning
กระดานมาตรฐาน E-Learning
1
หัวข้อ 10 กระดานแลกเปลี่ยนเนื้อหาวิชาเรียน
กระดานแลกเปลี่ยนเนื้อหาวิชาเรียน
1