Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Hỏi về cách cài Moodle trên 2 server khác nhau.