ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

สัมมนาเผยแพร่งานวิจัย การเพิ่มช่องทางสื่อสารในชั้นเรียนด้วยระบบ E - Learning

 
รูปภาพของArnat Leemakdej
สัมมนาเผยแพร่งานวิจัย การเพิ่มช่องทางสื่อสารในชั้นเรียนด้วยระบบ E - Learning
 

ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดให้มีการสาธิตระบบ Moodle E - Learning โดยคุณสุรี นามบุตร จากสำนักประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา ( สปข.) ซึ่งในการสาธิตนี้อาจารย์ผู้สนใจสามารถขอใช้ระบบ Moodle E - Learning ได้เลย จากนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการเรียนการสอนที่ใช้ระบบ Moodle E - Learning โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ซึ่งทำวิจัยในหัวข้อ Enhancing Class Communication by using E-Learning Platform และพบว่าการใช้ Moodle สามารถเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นโดยมีกำหนดการดังนี้table-2.png
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หากคณาจารย์ท่านใดประสงค์จะเข้าใจระบบ Moodle E- Learning ได้เป็นอย่างดี โปรดแจ้งศูนย์วิจัยธุรกิจที่โทร.2229 หรือ E-mail :mailto:anuwantho9@hotmail.comหรือsongsri49@yahoo.com

รูปภาพของnikhom kokhuntod
ตอบ: สัมมนาเผยแพร่งานวิจัย การเพิ่มช่องทางสื่อสารในชั้นเรียนด้วยระบบ E - Learning
 

เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหรือเปล่าครับ

รูปภาพของArnat Leemakdej
Re: ตอบ: สัมมนาเผยแพร่งานวิจัย การเพิ่มช่องทางสื่อสารในชั้นเรียนด้วยระบบ E - Learning
 

ฟรีครับ แต่การเปิด account ให้ จะจำกัดสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ในธรรมศาสตร์เท่านั้นนะครับ

อยากให้มากันเยอะๆ ครับ จะได้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วย

กรุณาแจ้งมาที่คุณอนุวรรณ anuwantho9@yahoo.co.th

086 6161626 ก่อนนะครับ