Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Hỏi về cài đặt Moodle trên Sql Server 2005 + PHP 5.2.x