ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานภาษาไทยใน moodle

ผมได้แปล form.php, editor.php, moodle.php, และ forum.php ครับ ช่วยกรุณาดูด้วย