กระดานการใช้งานเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 
รูปภาพของDr. Prin Singhanart
กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
DevelopersTranslators
กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
รูปภาพของDr. Prin Singhanart
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
DevelopersTranslators
Distance formula, $L_p$ and $L_\infty$ metric:\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}
รูปภาพของอมรเทพ เทพวิชิต
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$f(x)=x-2b+(3a/c)$$ gives
รูปภาพของUmawadee Wongmit
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
Distance formula, $L_p$ and $L_\infty$ metric:\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}
รูปภาพของDr. Prin Singhanart
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
DevelopersTranslators
Taylor's series: f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + {(x-a)^2 \over 2} f''(a) + \cdots = \sum_{i=0}^\infty {(x-a)^i \over i!} f^{(i)}(a).
รูปภาพของDr. Prin Singhanart
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
DevelopersTranslators

$$\Pr[a<X<b] = \int_{a}^b p(x) \, dx,$$

$$P(a) = \int_{-\infty}^a p(x) \, dx.$$

$$\Pr[A_i\Bar B] = {\Pr[B\Bar A_i] \Pr[A_i] \over \sum_{j=1}^n \Pr[A_j] \Pr[B\Bar A_j]}.$$

$$ \sum_{v\in V} \deg(v) = 2 m.$$

$$\sum_{i=1}^n 2^{- d_i} \leq 1$$

การคูณ:
$$ C = A \cdot B, \quad c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j}.$$

รูปภาพของ¡ÃѳÂì ÈÔÇÒÃѵ¹ì
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$f(x)=3a+x$$
รูปภาพของ¡ÃѳÂì ÈÔÇÒÃѵ¹ì
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
มีคำถามครับว่าทำไม ... ของผมลองเอา $$f(x)=3a+x$$
รูปภาพของ¡ÃѳÂì ÈÔÇÒÃѵ¹ì
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
ได้แล้วครับพอดีผมไม่ได้ Set Permission ให้สามารถ Execute ได้มันเลย ใช้ได้แล้วครับ ... ขอโทษที่รบกวน
รูปภาพของkampol d
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
Set Permission ที่ไหนครับในไดเร็กทรอรี่ filter หรือเปล่าครับ
รูปภาพของadoon sripakdee
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 

- ผมใช้ linux server

รูปภาพของNawaphon K.bawon
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 

ใช้ Moodle4.4.5+ server เป็น Linux เหมือนกัน เปลี่ยน permission เป็นทั้ง 755 และ 777 แล้ว ก็ยังไม่แสดงสัญญลักษณ์ค่ะ แสดงเหมือนกับที่เรา link รูปภาพแล้วเป็นเครื่องหมาย กากบาท ไม่ทราบว่าใครเคยเจอปัญหานี้บ้างคะ รบกวนให้คำแนะนำหน่อยค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

รูปภาพของKiattisak Sittirach
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 

ยังมีแนวทางที่ต้องพัฒนาต่อไปคือ

รูปภาพของDenpong Soodphakdee
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหม ายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$ \frac{{ - b \pm \sqrt {b^2 - 4ac} }}{{2a}} $$
รูปภาพของwimon promjun
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$f(x)=3^a+x^2$$
รูปภาพของwimon promjun
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$f(x)=3^a+x^b + log x$$
รูปภาพของvcr psu
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$${\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{\sqrt {a^2
รูปภาพของvcr psu
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$f(x)=3^a+x^2 $$
รูปภาพของChatchai Chingchit
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$\left<f,g\right>$$
รูปภาพของkiattisak keawla
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$\frac{1}{2}$$
รูปภาพของkiattisak keawla
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$f(x) = \left\{ {\begin{array}{*{20}c}
รูปภาพของDr. Prin Singhanart
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
DevelopersTranslators
ดูคำตอบจากกระทู้นี้ค่ะ
รูปภาพของDr.Paitoon Srifa
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 

ขอทดสอบครับ

$$\frac{\frac{a}{x-y}+\frac{b}{x+y}}{1+\frac{a-b}{a+b}}$$

ขอบคุณ adoon sripakdee ที่แจ้งเรื่องการเซ็ตค่า permissions ไว้ด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถเขียนสัญลักษณ์และเครื่องหมายได้

รูปภาพของปราชญา ปานกลีบ
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 

$$4\sqrt {5\frac{2}{{3}}}

รูปภาพของนภาดล วิภาวิน
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 

4\sqrt {5\frac{2}{{3}}}

รูปภาพของprasart puangphaka
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 

\frac{{ - b \pm \sqrt {b^2 - 4ac} }}{{2a}}

รูปภาพของprasart puangphaka
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 

$$\[
{\begin{array} 
   1 & 2 & 3  \
   4 & 5 & 6  \
   7 & 8 & 9  \
\end{array}}
\]$$

รูปภาพของUmawadee Wongmit
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
C = A \cdot B, \quad c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j}. ทดสอบ
รูปภาพของpure bun
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
n = p * q (z/e)^2
รูปภาพของpure bun
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 

n = p*q(z/e)^2

Taylor's series: f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + {(x-a)^2 \over 2} f''(a) + \cdots = \sum_{i=0}^\infty {(x-a)^i \over i!} f^{(i)}(a).

รูปภาพของtom afra
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$\beta _{dc}  = 100$$

รูปภาพของUmawadee Wongmit
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
Distance formula, $L_p$ and $L_\infty$ metric:\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}
รูปภาพของอนุสรณ์ จันทสุข
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
\[
\frac{1}{2} + \frac{3}{5} = ?
\]pic
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$\sqrt {x + 1} $$
รูปภาพของSomkiat Pattamakornkomon
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 

\sqrt{x + 1}

\sqrt{x}

pic
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
ผมใช้ Moodle 1.6.5 + ไม่สามารถพิมพ์สูตรได้ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ CHMOD ก็เปลี่ยนแล้ว นะครับ ท่าใดทราบกรุณาแนะนำด้วครับ
รูปภาพของm super_one
Re: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
อ๋อถ้าพิมพ์ $$\$\$ x\^2+y\^2=9\$\$ $$ จะได้ $$x^2+y^2=9$$
รูปภาพของm super_one
Re: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$ \int_{-1}^2 (3x^4-5x+6)dx $$


$$ \left(\left( \left(x+1\right)^2+x+1\right)^3+t_2^5 \right) $$
รูปภาพของSukhum Phansri
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$${\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{\sqrt {a^2}}}$$
รูปภาพของSuttisak Tantivitittapong
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
\frac{1}{2} + \frac{3}{5} = ? 
รูปภาพของchatsiri piyapimonsit
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
$$\Sigma$$
\Sigma
รูปภาพของครูปราการ ดงกลาง
ตอบ: กระดานทดสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 

ผม moodle 2.6.7  แสดงผลสูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้ครับ  ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ