ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คุยเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ

ขอข้อสอบฟิสิก หน่อยคับ (ขอยากมากหน่อย)