Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

Có ai biết cách xóa hàng loạt các tài khoản trong moodle v1.8 không?