ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

ผมแก้ Nopostfurum สำหรับสมาชิกไม่ได้ ช่วยแนะนำด้วยครับ

 
รูปภาพของSuphan Kaewfun
ผมแก้ Nopostfurum สำหรับสมาชิกไม่ได้ ช่วยแนะนำด้วยครับ
 

ผมใช้ Version 1.8+ ตั้งข่าวประกาศแล้ว สมาชิกไม่สามารถตอบได้ จะมี error เกิดขึ้นว่า

"nopostforum" ครับ  เราจะทำอย่างไรดีครับ  ขอบคุณที่เสนอแนะ มาล่วงหน้าครับ