Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Moodle 1.8: không thể thay đổi avatar , Linux