Chuyển tới nội dung chính

NÂNG CẤP MOODLE

Moodle có hỗ trợ web Portal hay multisite?