กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

Hotmail ถึงจะอ่านภาษาไทยได้

 
รูปภาพของsomchai kaiyai
Hotmail ถึงจะอ่านภาษาไทยได้
 
ผมใช้ hotmail ได้รับ mail จาก moodle แต่ไม่สามารถอ่านได้ แม้จะเปลี่ยน
Encoding > Unicode(UTF-8) แล้วก็ยังอ่านไม่ได้ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ