Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Cái lỗi config này sửa thế nào?