Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Xin hỏi về cách cấu hình PHP và cài đặt Moodle trong Linux ?