ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

ผมมีปัญหา Uploadข้อมูลน.ร.จากไฟล์TEXTในVersion1.6