ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

มีวิธีที่ใช้สำหรับการลบข้อมูลสมาชิกที่เคยเรียนออกเป็นชุดมั๊ย