ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้ Moodle

เทคนิคการแก้ปัญหากรณีผู้ดูแลระบบลืมรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านเปลี่ยนเองโดยไม่ทราบสาเหตุ