ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

ติดตั้ง moodle 1.5 ไม่ได้

 
รูปภาพของTanasan Thanganan
ตอบ: ติดตั้ง moodle 1.5 ไม่ได้
 

ให้ตรวจสอบ

DOCUMENT_ROOT /home/yourdoc/public_html/....

ให้ถูกต้องด้วย

หรือใน config-dist.php

บรรทัด 70 กรณีใช้โดเมน : $CFG->wwwroot