Ana içeriğe git

Kurulum Forumu

Domaine moodle kurdum. Localhosttaki bilgileri domaine nasıl aktaracağım?