דילוג לתוכן הראשי

דיווחים על גיור ותרגום Moodle - ניתן לדווח על הערות, הצעות או תיקונים על היגוי ותרגום העברי (בניהול שנקר)

הצעה לשינוי תרגום: לחצן "ציונים" בטבלת הגשות המטלה