پرش به محتوای اصلی

مسائل عمومی

وصل نشدن ادوبی کانکت به مودل و نبودن آموزش درست