Traducció de Moodle al català

Error traducció core_question edit.php Moodle 3.5