Open forum

AVG - LTI anonimiseren - hierdoor communiceren consumer en provider niet meer. Hoe kan dat?

 
Foto van raymond smets
AVG - LTI anonimiseren - hierdoor communiceren consumer en provider niet meer. Hoe kan dat?
 

Vind geen topic terug dat hierover gaat. Dus... het volgende:

Ik heb een koppeling met Moodle (provider) met een ander LMS gemaakt (consumer). Deze koppeling werkte.

Echter na het AVG proof maken van de consumer werkt het niet meer. Laat ik de Consumer gemakshalve Jan Janssen noemen.

Deze partij zegt het volgende:


Bij het opstarten van een LTI-module verstuurt de koppeling vanuit Jan Janssen (de LTI-consumer) gegevens naar Moodle (de LTI-provider).

In voorgaande versies werd hierbij ook persoonlijke informatie meegezonden, namelijk voornaam, achternaam en email-adres. Omdat Jan Janssen een actief beleid voert wat betreft data-minimalisatie worden vanaf deze versie deze gegevens standaard niet langer meegezonden. Bovengenoemde velden zijn bovendien volgens de LTI standaard niet vereist.

Let op:
Koppelingen met LTI-providers die bovengenoemde velden vereisen, werken niet meer. Dit is op te lossen door:

  • Contact op te nemen met de LTI-provider. Deze houdt zich immers niet aan de LTI standaard, die voorschrijft dat persoonlijke informatie niet vereist is.


Het standaard niet langer meesturen van persoonlijke informatie houdt bovendien in dat inzage in de resultaten van de medewerkers bij de LTI-provider alleen mogelijk is door middel van onherkenbare ID's. Deze ID's staan wel in de database van Jan Janssen maar zijn alleen te achterhalen door middel van maatwerkrapportage.


Vragen:

1. Waar vind ik deze informatie over die standaard en of mijn Moodle versie 3.1 hieraan voldoet?

2. Als ik upgrade naar Moodle 3.5 voldoe ik dan aan de standaard en werkt het dan weer?

3. Hoe stel ik in dat Moodle niet naar die gegevens vraagt. Ik heb gekeken bij authenticatie methodes en plugins. Maar misschien zoek ik verkeerd?


Alvast bedankt voor de hulp.


Groeten,


Raymond


 
Gemiddelde van de beoordelingen:  -