Traducció de Moodle al català

Traducció de noms de plugins