Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Tăng dung lượng cho phép upload file zip theo chuẩn SCORM?