مسائل عمومی

فارسی کردن برخی قسمت های پوسته

 
عکس علی زمانی
در پاسخ به: فارسی کردن برخی قسمت های پوسته
 

ممنون از پاسخ جنابعالی ..... من از طریق بسته زبان قسمتهایی که می خواستم را فارسی کردم ....

 
عکس Moien Abadi
در پاسخ به: فارسی کردن برخی قسمت های پوسته
مودل‌کارهای کمک کننده

سلام

خوب پس بقیه را هم منطقا می توانید از همان طریق جستجو کرده و فارسی کنید. 

 آیا مقصود شما این است که مواردی هنوز مانده که در همه بسته زبانی جستجو کردید و نیافتید؟

اگر تصویری از آنچه جستجو کردید و نیافتید را ارسال کنید، شاید به همه بهتر کمک کند تا مشکل شما را بیابیم و برای حلش مشارکت کنیم.

 
عکس علی زمانی
در پاسخ به: فارسی کردن برخی قسمت های پوسته
 

سلام ممنون. همه اش درست شد.