Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Làm sao sử dụng 2 tên miền cho một trang web moodle?