پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به نصب

مشکل ip داخلی و خارجی روی موودل