تالار گفتگوی عمومی توسعه‌دهندگان

ریدایرکت شدن مستقیم کاربران به پنل کاربری بلافاصله بعد از ثبت نام

 
عکس سودابه سامانلو
در پاسخ به: ریدایرکت شدن مستقیم کاربران به پنل کاربری بلافاصله بعد از ثبت نام
 

سلام ، بله حتما

وقتی کاربری ثبت نام انجام میده اهراز هویتش به دو صورته یا از طریق ایمیل یا از طریق ادمین مشکل من این بود وقتی تابع لاگین رو گذاشتم مشکل ریدایرکتم حل شد ولی دوباره نمی تونست کاربر ثبت نام شده از طریق فرم لاگین ، لاگین بشه.

من کدهایی که مربوط به تایید توسط ادمین بود رو کامنت کردم مشکلم حل شد.

ممنون از شما.

برای تغییر تایید توسط ادمین (confrim)

پوشه admin/user.php

خط 340 تا 356


       /*     // the last column - confirm or mnet info

            if (is_mnet_remote_user($user)) {

                // all mnet users are confirmed, let's print just the name of the host there

                if (isset($mnethosts[$user->mnethostid])) {

                    $lastcolumn = get_string($accessctrl, 'mnet').': '.$mnethosts[$user->mnethostid]->name;

                } else {

                    $lastcolumn = get_string($accessctrl, 'mnet');

                }


            } else if ($user->confirmed == 0) {

                if (has_capability('moodle/user:update', $sitecontext)) {

                    $lastcolumn = html_writer::link(new moodle_url($returnurl, array('confirmuser'=>$user->id, 'sesskey'=>sesskey())), $strconfirm);

                } else {

                    $lastcolumn = "<span class=\"dimmed_text\">".get_string('confirm')."</span>";

                }

            }

*/

پوشه lib/modlelib.php

خط 6011تا 6044

/*

    global $CFG;


    $site = get_site();

    $supportuser = core_user::get_support_user();


    $data = new stdClass();

    $data->firstname = fullname($user);

    $data->sitename  = format_string($site->fullname);

    $data->admin     = generate_email_signoff();


    $subject = get_string('emailconfirmationsubject', '', format_string($site->fullname));


    $username = urlencode($user->username);

    $username = str_replace('.', '%2E', $username); // Prevent problems with trailing dots.

    */

    $data->link  = $CFG->wwwroot .'/login/confirm.php?data='. $user->secret .'/'. $username;

  /*  $message     = get_string('emailconfirmation', '', $data);

    $messagehtml = text_to_html(get_string('emailconfirmation', '', $data), false, false, true);


    $user->mailformat = 1;  // Always send HTML version as well.


    // Directly email rather than using the messaging system to ensure its not routed to a popup or jabber.

    return email_to_user($user, $supportuser, $subject, $message, $messagehtml);

    */

}


/**

 * Sends a password change confirmation email.

 *

 * @param stdClass $user A {@link $USER} object

 * @param stdClass $resetrecord An object tracking metadata regarding password reset request

 * @return bool Returns true if mail was sent OK and false if there was an error.

 */

Login/signup.php

خط 54 تا 66

/*if (isloggedin() and !isguestuser()) {

    // Prevent signing up when already logged in.

    echo $OUTPUT->header();

    echo $OUTPUT->box_start();

    $logout = new single_button(new moodle_url($CFG->httpswwwroot . '/login/logout.php',

        array('sesskey' => sesskey(), 'loginpage' => 1)), get_string('logout'), 'post');

    $continue = new single_button(new moodle_url('/'), get_string('cancel'), 'get');

   echo $OUTPUT->confirm(get_string('cannotsignup', 'error', fullname($USER)), $logout, $continue);

    echo $OUTPUT->box_end();

    echo $OUTPUT->footer();

    exit;

}

*/


User/editlib.php


Login/index.php

خط 184 تا 194

  /* if (empty($user->confirmed)) {       // This account was never confirmed

            $PAGE->set_title(get_string("mustconfirm"));

            $PAGE->set_heading($site->fullname);

            echo $OUTPUT->header();

            echo $OUTPUT->heading(get_string("mustconfirm"));

            echo $OUTPUT->box(get_string("emailconfirmsent", "", $user->email), "generalbox boxaligncenter");

            echo $OUTPUT->footer();

            die;

        }

*/


 
تعداد امتیازات:  (1)
عکس milad jafari
در پاسخ به: ریدایرکت شدن مستقیم کاربران به پنل کاربری بلافاصله بعد از ثبت نام
 

باسلام من هم میخواستم بدون تایید ایمیل کاربر وارد سایت بشه نسخه مودل 3.4اگه ممکنه بصورت واضحتر راهنمایی کنید باتشکر

 
عکس milad jafari
در پاسخ به: ریدایرکت شدن مستقیم کاربران به پنل کاربری بلافاصله بعد از ثبت نام
 

باسلام آیا این راه برای مودل 3.4 هم انجام میشه تا ثبت نام دیگه نیاز به تایید ایمیل یا مدیر نداشته باشه؟


 
عکس Moien Abadi
در پاسخ به: ریدایرکت شدن مستقیم کاربران به پنل کاربری بلافاصله بعد از ثبت نام
مودل‌کارهای کمک کننده

سلام میلاد

پیشنهاد میکنم اگر می توانی راه حل سودابه را روی مودل 3.4 تست کنی و اگر جواب گرفتی یا تغییری لازم بود اینجا نتیجه را به اشتراک بگذاری.

حدس من این است که چون در این راه حل بخشی از کدهای مربوطه کامنت شده است باید همین موارد مشابه را در کد نسخه 3.4 کامنت کنی.

ممنون.