Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Sửa lỗi khi đang cài moodle.. Nhờ mọi người giúp em với.. 2 ngày nữa em thi rồi