Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

Cho em hỏi về định dạng file khi import câu hỏi?