پرش به محتوای اصلی

مسائل عمومی

چگونه مي توان نرم افزار IDM را جهت عدم دانلود فايلهاي صوتي و تصويري موجود در اسكورم را غير فعال كرد