ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

ทำอย่างไรให้เปิดแหล่งข้อมูลในรายวิชาแล้วไม่ต้องDownload file หรือ Save file