ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

เครื่องในระบบ LAN เข้า moodle ไม่ได้