Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Bigbluebutton + Moodle có nên cài trên cùng một máy chủ ?