پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به نصب

نحوه ورود اطلاعات در مرحله نصب مودل بر روی هاست لینوکس