ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

อยากทราบวิธีการย้าย Server และเปลี่ยน Moodle เป็นเวอร์ชั่นไหม่ด้วยครับ