ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

ผมเพิ่มแหล่งข้อมูลไม่ได้แม้ว่าจะใช้ สิทธิ์ admin แล้วก็ตาม...ช่วยหน่อยครับ