ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คุยเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ

ใครมีความรู้ด้าน สเปคของเครื่อง Server เพื่อรองรับ Moodle