ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คุยเล่น ๆ เย็น ๆ ใจ

ดร. ครับผมจบแล้ว วิทยานิพนธ์เรียบร้อย สอบแล้ว