ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

การสัมมนาวิชาการ The Second National Conference on e-Learning 2005

 
รูปภาพของSeree Chinodom
การสัมมนาวิชาการ The Second National Conference on e-Learning 2005
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จะจัดสัมมนาทางวิชาการ The Second National Conference on e-Learning 2005

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2548 ที่หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี ขอเรียนเชิญผู้สนใจและนักวิชาการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน แต่รับจำนวนจำกัด
ร่วมสนับสนุนโครงการ โดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและเครือข่ายวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ดูรายละเอียดที่ http://elearning.buu.ac.th